Phương pháp chiết khấu dòng tiền hiệu quả sẽ đem lại cơ hội đầu tư thành công trong giao dịch chứng khoán. Việc xác định giá cổ phiếu luôn là mục tiêu hàng đầu của các nhà đầu tư do đó tìm kiếm phương pháp thích hợp luôn là ưu tiên hàng đầu. Bài viết sau đây sẽ nêu rõ những nội dung cơ bản nhất của các phương pháp chiết khấu dòng tiền.

  1. Khái niệm phương pháp chiết khấu dòng tiền

Bốn câu hỏi về lãi suất chiết khấu khi định giá doanh nghiệp

Phương pháp chiết khấu dòng tiền để tính toán lợi nhuận trong tương lai

Phương pháp chiết khấu dòng tiền được xem là cách thức xác định giá trị tài sản thẩm định giá dựa trên việc quy đổi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ giá trị tài sản hiện tại. Việc xác định dòng tiền chiết khấu thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp.

Nói một cách đơn giản có nghĩa là các khoản đầu tư sẽ có giá trị bằng tổng tất cả các dòng tiền trong tương lai mà nó tạo ra, và mỗi dòng tiền được chiết khấu theo giá trị hiện tại của chúng.

  1. Tại sao phải chiết khấu dòng tiền?

Hoàn thiện phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá doanh  nghiệp ở Việt Nam

Chiết khấu dòng tiền là phương án đi trước lạm phát

Bất kỳ hoạt động đầu tư nào cũng đều kỳ vọng về số tiền nhận được trong tương lai sẽ lớn hơn. Với sự tăng trưởng kinh tế hiện nay, lạm phát cũng tăng trưởng theo khá mạnh mẽ. Vì vậy việc đầu tư hiện tại để nhận về giá trị trong tương lai cũng là cách để đi trước lạm phát một quãng đường.

Các doanh nghiệp có dòng tiền mạnh, có khả năng tạo ra nhiều tiền sẽ được định giá cao hơn các doanh nghiệp khác. Ngoài ra việc điều chỉnh và sử dụng các phương pháp chiết khấu dòng tiền sẽ mang lại sự chủ động của một doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn hiện nay.

Tất cả các dòng tiền được mang về hiện tại để so sánh với số tiền mà các nhà đầu tư sẽ bỏ ra để sở hữu doanh nghiệp. Nếu giá trị chiết khấu trong tương lai thấp hơn khoản tiền đầu tư hiện tại thì đây là phương án đầu tư không khả quan. Ngoài ra các nhà đầu tư khi mua một tài sản sẽ kèm theo các giả định bán tài sản đó trong tương lai chứ không thể nắm giữ mãi mãi.

Phương pháp chiết khấu dòng tiền sẽ sử dụng mốt ố mô hình tài chính kết hợp với việc đưa ra giả định về mức tăng trưởng liên tục để tính toán các giá trị tại ngày thanh lý cổ phần, thu về một mức tỷ suất mong muốn.

  1. Ưu nhược điểm của phương pháp chiết khấu dòng tiền

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF

Phương pháp chiết khấu dòng tiền sẽ không thực tế

– Ưu điểm

  • Phương pháp chiết khấu dòng tiền khi thwujc hiện sẽ dựa vào dòng tiền tự do, đây được xem là phương pháp tin cậy loại bỏ các tác động của chính sách kế toán chủ quan.
  • Phương pháp chiết khấu dòng tiền sẽ cung cấp ước tính gần nhất về giá trị nội tại của cổ phiếu, đây được xem là phương pháp định giá phù hợp nếu nhà phân tích tin tưởng vào giả định của mình.
  • Phương pháp chiết khấu dòng tiền cho phép sự thay đổi số liệu chi phí và doanh thu linh hoạt, ảnh hưởng đến sự thay đổi tốc độ của dòng tiền theo thời gian.

– Nhược điểm

Phương pháp chiết khấu dòng tiền phụ thuộc vào sự báo dòng tiền và ước tính tỷ lệ chiết khấu, nó tác động khá lớn đến giá trị ước tính. Ngoài ra phương pháp này sử dụng nhiều giải thuyết về lợi nhuận trong tương lai nên có khả năng mô hình này không hiệu quả.

  1. Ứng dụng của phương pháp dòng tiền chiết khấu

Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (Dividend discount method) là gì?

Mỗi phương pháp chiết khấu dòng tiền được tính toán cho một hoạt động phân tích khác nhau

– Phương pháp chiết khấu dòng tiền ddm

Chiết khấu dòng tiền ddm hay còn gọi là chiết khấu dòng tiền cổ tức. Phương pháp chiết khấu dòng tiền này dựa vào phần cổ tức mà công ty trả cho nhà đầu tư và là dòng tiền thực tế mà cổ đông nhận được. Mô hình này phản ánh chính xác trực diện các lợi ích mà nhà đầu tư nhận được trong tương lai. Tuy nhiên nó lại không ứng dụng trong các chính sách trả cổ tức phản ánh khả năng sinh lời hay doanh nghiệp không thể trả cổ tức trong tương lai.

– Phương pháp chiết khấu dòng tiền fcff

Đây còn được gọi là phương pháp chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu. Mô hình này đánh giá trực tiếp dòng tiền mà các nhà đầu tư nhận được sau khi trừ đi thuế và các loại chi phí hoạt động. Phương pháp này áp dụng cho những đơn vị không trả cổ tức thường xuyên. Nó còn hữu ích trong việc so sánh các doanh nghiệp cps cấu trúc vốn giống nhau để định giá doanh nghiệp.

– Phương pháp chiết khấu dòng tiền fcfe

Phương pháp chiết khấu dòng tiền này còn được gọi là mô hình chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp. Mô hình này đánh giá trực tiếp các dòng tiền mà cổ đông nhận được sau quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Mô hình này không bị tác động bởi cơ cấu vốn của doanh nghiệp như phát hành cổ tức, cổ phiếu hay sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến phương pháp chiết khấu dòng tiền. Như vậy dựa vào phương pháp chiết khấu dòng tiền các nhà đầu tư sẽ biết được mức lợi nhuận mình sẽ được hưởng trong tương lai là bao nhiêu nếu bỏ vốn tại thời điểm hiện tại. Chúc các nhà đầu tư có thể tính toán kỹ lưỡng và chi tiết để mang lại hiệu quả trong đầu tư chứng khoán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *