Hợp đồng quyền chọn là công cụ giao dịch cơ bản trong thị trường chứng khoán phái sinh, được nhiều nhà đầu tư lựa chọn giao dịch. Tại Việt Nam hiện nay, hợp đồng quyền chọn chưa được giao dịch trên sàn mà chỉ có thể thông qua thị trường OTC. Vậy hợp đồng quyền chọn là gì? Các loại hợp đồng quyền chọn phổ biến hiện nay là gì? Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp 4 thông tin cơ bản và cụ thể nhất để các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn nhé!

 1. Hợp đồng quyền chọn là gì?

Hợp đồng quyền chọn (Options Contract) là gì? Yếu tố ảnh hưởng tới giá quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là công cụ giao dịch phái sinh phổ biến

Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận trong đó các nhà đầu tư tham gia hợp đồng có quyền lựa chọn vị thế mua hoặc bán tài sản với một mức giá xác định trước, có thể xảy ra trước hoặc tại một thời điểm nhất định. Nghe có vẻ giống với hợp đồng tương lai, tuy nhiên với hợp đồng quyền chọn các nhà đầu tư không có nghĩa vụ phải thực hiện vị thế của họ.

hợp đồng quyền chọn được xem là công cụ tài chính phái sinh dựa trên nhiều tài sản cơ sở bao gồm cổ phiếu và tiền mã hóa. Các hợp đồng quyền chọn cũng có thể phát sinh từ các chỉ số tài chính. Việc sử dụng các hợp đồng quyền chọn có thể sử dụng để phòng ngừa rủi ro xảy ra ở các vị thế hiện tại hoặc thwucj hiện việc buôn bán đầu cơ.

 1. Một số loại hợp đồng quyền chọn

6 tỷ USD hợp đồng quyền chọn Bitcoin đến hạn thanh toán | Công nghệ | BizLive

Hợp đồng quyền chọn chưa được niêm yết tại sàn chứng khoán Việt Nam

– Hợp đồng quyền chọn mua

Trong hợp đồng quyền chọn này, người mua sẽ phải trả một khoản phí cho người bán. Đây được gọi là phí quyền chọn. Người mua quyền chọn này sẽ có quyền mua một lượng cổ phiếu nhất định căn cứ theo mức giá đã thỏa thuận. Người bán quyền chọn mua sẽ nhận số tiền phí này và có trách nhiệm bán đi một lượng cổ phiếu theo giá ban đầu đã được thỏa thuận

– Hợp đồng quyền chọn bán

Hợp đồng quyền chọn bán thì người mua cũng phải thực hiện trả phí cho người bán. Lúc này người mua quyền chọn sẽ được phép bán một lượng cổ phiếu nhất định theo mức giá được thỏa thuận ban đầu. Và khi người bán quyền chọn nhận phí sẽ có trách nhiệm bán bớt một lượng cổ phiếu theo mức giá đã thỏa thuận ban đầu

– Hợp đồng quyền chọn tỷ giá

Đây là loại hợp đồng quyền chọn thực hiện sự hoán đổi về giá ngoại tệ. Các doanh nghiệp thực hiện đồng thời hai giao dịch mua và bán một lượng ngoại tệ bất kỳ theo giá đã thỏa thuận. Kỳ hạn thanh toán và khối lượng ngoại tệ giao dịch sẽ được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.

– Hợp đồng quyền chọn lãi suất

Hợp đồng quyền chọn lãi suất là việc thực hiện các giao dịch mà tài sản cơ sở của nó là lãi suất hoặc tài sản gắn liền với lãi suất. Trên thị trường tài chính lãi suất được gắn theo các hoạt động cho vay với sự tham gia các đối tượng khác nhau từ cá nhân đến doanh nghiệp, từ các tổ chwucs phi tài chính đến các tổ chức tài chính.

Hợp đồng quyền chọn lãi suất sẽ do các yếu tố cung cầu tín dụng, mức lạm phát hay chính sách chính phủ quyết định. Việc giao dịch hợp đồng quyền chọn lãi suất cần phải tận dụng các cơ hội do sự biến động lãi suất để đem lại lợi nhuận.

 1. So sánh hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn

Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn đều là công cụ phái sinh, được thực hiện căn cứ vào tài sản cơ sở tại một thời điểm với mức giá đã xác định trước. Điểm khác nhau giữa hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn như sau:

Chỉ tiêu so sánh

Hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng kỳ hạn

Tính chuẩn hóa

Không cần chuẩn hóa các điều khoản, giá trị và khối lượng của tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở có thể là loại tài sản bất kỳ nào.

Không cần chuẩn hóa các điều khoản, giá trị và khối lượng của tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở có thể là loại tài sản bất kỳ nào.

Niêm yết

Không niêm yết, chỉ giao dịch trên thị trường OTC

Không niêm yết, chỉ giao dịch trên thị trường OTC. Tính thanh khoản thấp

Bù trừ và ký quỹ

Các bên tham gia giao dịch không cần thực hiện ký quỹ. Bên mua quyền chọn sẽ tiến hành trả phí sau khi ký kết hợp đồng. Bên bán sẽ thực hiện nghĩa vụ bán với bên mua

Các bên tham gia giao dịch không cần thực hiện ký quỹ

Tính bắt buộc

Người tham gia có quyền thực hiện tại ngày đáo hạn không tính nghĩa vụ

Người tham gia có quyền thực hiện tại ngày đáo hạn không tính nghĩa vụ

 1. Ưu nhược điểm của hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn là gì? Đặc điểm của hợp đồng quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn có tính thanh khoản thấp

– Ưu điểm:

 • Có tính linh hoạt cao, có khả năng hình thành các giao dịch đa dạng.
 • Đòn bẩy làm tăng tỷ suất sinh lời khi đầu tư
 • Giảm được rủi ro trước sự giảm cổ phiếu

– Nhược điểm:

 • Tốn chi phí thực hiện giao dịch
 • Tính thanh khoản thấp do chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán
 • Đây là công cụ giao dịch phái sinh khá phức tạp

Trên đây là những thông tin về hợp đồng quyền chọn trong giao dịch phái sinh mà các nhà đầu tư nên nắm rõ. Hiểu được nội dung và cách thức hoạt động của hợp đồng quyền chọn sẽ giúp các nhà đầu tư giảm rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *