Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là một chỉ tiêu được đưa vào tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp. Để các công ty có được lợi nhuận trên thị trường, họ cần phải nắm rõ khả năng tài chính của mình. Đây cũng là công cụ kế toán hữu ích nhằm thông báo cho doanh nghiệp cách thức và thời điểm chấp nhận rủi ro, nắm được tình trạng nợ để xây dựng hướng phát triển doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ 5 thông tin cơ bản về hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu một cách chi tiết nhất nhé!

Tìm hiểu hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là gì?

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cung cấp khái quát về bức tranh tình hình tài chính của doanh nghiệp

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là chỉ số thể hiện sự rủi ro liên quan đến việc vận hành và thiết lập cấu trúc vốn của một doanh nghiệp. Hệ số này còn chỉ ra số nợ mà một doanh nghiệp đang dùng để điều hành hoạt động kinh doanh và đòn bẩy tài chính cho một công ty.

Việc thực hiện thanh toán nợ sẽ liên quan đến các vấn đề về trách nhiệm và nghĩa vụ, các ràng buộc phải thực hiện thanh toán nợ theo thời gian.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu sẽ bao gồm các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn. Dựa vào chỉ số này chủ doanh nghiệp sẽ xác định được tình trạng nợ của doanh nghiệp đang tăng hay giảm, và liệu rằng với hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu này công ty họ còn cơ cơ hội để phát triển hay không.

Công thức cách tính hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cùng các thành phần liên quan

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E

Các khoản nợ của doanh nghiệp bao gồm nợ dài hạn và nợ ngắn hạn

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu = nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu

Trong đó:

  • Nợ phải trả là các khoản nợ dài hạn hoặc ngắn hạn mà doanh nghiệp đi vay để điều hành các hoạt động của công ty. Các khoản nợ này có thời hạn thanh toán cụ thể rõ ràng.
  • Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện các hoạt động thành lập, điều hành công ty.

Những hạn chế của hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu

Hạch toán nợ phải trả- nguyên tắc hạch toán cho kế toán viên

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu sẽ được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Việc cân bằng hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu rất quan trọng bởi mỗi công ty sẽ có nhu cầu về vốn và tốc độ tăng trưởng khác nhau, nên sự so sánh tỷ lệ này giữa các công ty trong một ngành và giữa các ngành sẽ không giống nhau.

Các cổ phiếu tiện ích thường có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao hơn mức trung bình của thị trường. Tiện ích tăng trưởng chậm nhưng có thể duy trì thu nhập ổn định, cho phép các doanh nghiệp này vay với giá rất rẻ. Tỷ lệ đòn bẩy cao trong các ngành tăng trưởng chậm thể hiện việc sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.

Các mặt hàng tiêu dùng chủ lực thông thường cũng sẽ có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu bởi các doanh nghiệp này được vay với lãi rẻ. Các nhà phân tích không phải lúc nào cũng đồng nhất ý kiến và các tiêu chí đánh giá nợ. Cổ phiếu ưu đãi đôi khi được đưa vào vốn chủ sở hữu tuy nhiên cổ tức ưu đãi, mệnh giá và việc thực hiện quyền thanh lý lại làm cho loại cổ phiếu này giống như là vốn vay hơn.

Việc phát hành nhiều cổ phiếu ưu đãi trong tổng nợ sẽ làm tăng hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu khiến công ty rủi ro hơn. Nhưng phát hành trong phần vốn chủ sở hữu thì lại giúp doanh nghiệp tăng mẫu số, hạ thấp hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu. Đối với các công ty ủy thác đầu tư bất động sản thì phần cổ phiếu ưu đãi lại được đưa vào hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

Một số lưu ý về hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu đánh giá cấu trúc và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu doanh nghiệp càng cao chứng tỏ doanh nghiệp càng dễ phá sản

– Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu bao nhiêu là tốt?

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là chỉ số giúp các nhà đầu tư có cái nhìn khái quát về sức mạnh và cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Nếu hệ số này lớn hơn 1 nghĩa là tài sản của doanh nghiệp hầu như là nhờ vào các khoản nợ. Ngược lại nếu tỷ lệ này bé hơn 1 chứng tỏ nguồn vốn doanh nghiệp hiện tại là tự thân, và được sở hữu bởi chủ doanh nghiệp.

– Ý nghĩa của hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu

Dựa trên nguyên tắc này cho thấy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu càng nhỏ thì doanh nghiệp càng ít gặp khó khăn về tài chính hơn. Hệ số càng lớn thì chứng tỏ tỷ lệ nợ của doanh nghiệp càng cao, khả năng phá sản càng lớn. Tuy nhiên, chi phí lãi vay này sẽ được khấu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp.

Với những thông tin trên chúng ta có thể thấy rằng hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giúp các nhà đầu tư hiểu thêm về tình trạng nợ của doanh nghiệp. Với chỉ số này doanh nghiệp sẽ nắm bắt các nội dung về cấu trúc vốn của công ty một cách chính xác nhất. Từ đó người đứng đầu doanh nghiệp có thể đưa ra các chiến lược tài chính thông minh hơn để điều hành và phát triển doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *